Kategorier
Ukategorisert

Derfor stemte jeg Høyre.

I år stemte jeg Høyre, og her er grunnene.

“Politikk” er vanvittig vidtfavnende. Man klarer ikke sette seg inn i alle aspekter ved å drive et land, så man må velge seg noen punkter man synes er viktige. For min del er fokuset næringsliv, og særlig det å få små bedrifter på beina. Det skaper arbeidsplasser, statsinntekter, teknologiske fremskritt og mye annet snacks. Norge går vanvittig bra i forhold til resten av verden, og burde ha mange forutsetninger for å legge til rette for nyetableringer. Et annet viktig punkt er utdanning.

Et parti med fokus på næringsliv og nyetableringer er Høyre. De virker sultne og driftige, og har flere konkrete forslag til å tilrettelegge enda bedre. “Norge trenger nye ideer og nye løsninger” er et godt slagord. På Arbeiderpartiets hjemmeside kan man derimot lese:

 

Sysselsettingen er rekordhøy og lønnsomheten god i Norge. Siden 2005 er det skapt om lag 340 000 nye arbeidsplasser. To av tre har kommet i privat sektor. At vi skaper flere arbeidsplasser, er et tegn på at det går godt i økonomien vår, og på at norske bedrifter fortsatt hevder seg i konkurranse med andre.

 

“…norske bedrifter fortsatt hevder seg i konkurranse med andre”. Enn så lenge. Prisnivået i Norge er vanvittig i forhold til resten av verden. Dersom det blir enda litt enklere å hyre inn utenlandsk arbeidskraft på prosjekter, kan norske arbeidstakere se langt etter jobb. Timesprisen på f.eks webutviklere, regnskapsførere og konsulenter innen “bedriftsutvikling” ligger på rundt 1000 kr. Dette er jobber som fort kan få konkurranse fra utlandet til en femtedel av timesprisen.

 

Arbeiderpartiet er i en posisjon hvor de skal forsvare sitt lederskap de siste årene, mens Høyre kan utfordre. På meg virker Høyre langt mer sultne enn et tilfreds AP, og SULT er noe jeg savner her til lands.

 

I den flotte appen Høyre har utviklet har de oversiktlig listet opp ulike problemstillinger, og kommer med en rekke konkrete tiltak for å løse dem. Her er noen tiltak jeg virkelig liker:

  • Gjøre det mer lønnsomt å investere i nye driftsmidler gjennom mer gunstige avskrivningssatser.
  • Gjøre det mer lønnsomt å gå fra trygd til arbeid
  • Redusere skatten på lave og vanlige lønnsinntekter
  • Fjerne arveavgiften
  • Videreutvikle Altinn
  • Bruke skatte- og avgiftspolitikken til å gjøre det lønnsomt å opptre miljøvennlig.
  • Heve beløpsgrensen for fritak av revisjonsplikt
  • Utvikle et forenklet lov- og regelverk for små og mellomstore bedrifter.
  • Støtte opprettelsen av en lavterskel innovasjonsbørs for å koble bedrifter og privat sparekapital
  • Høyere lønn til lærere.

 

Dersom du har stemt noe annet, og har noen argumenter for det, hadde det vært gøy å høre!

Av Eirik Nereng

Markedsføring, konverteringsoptimalisering, netthandel, tech og sånne greier